Uwaga!
Zlinkowane artykuły
są podkreślone!
 Biuletyn Informacyjny
nr 5 z dn. 21.03.1982 r.
Od Redakcji .........................
2
Impressum .........................
Kronika bieżących
wydarzeń
............................
3 -12
Prawo strajku dla robotników (wywiad ministra Cioska).................
11
Koniec ery Breżniewa .......
13
Mowa obrończa mecenasa
W. Siły-Nowickiego ...........
19
Triumf służalców (wypowiedź Czesława Miłosza na łamach New York Times'a) ....................
28
Siła przeciwko prawu (artykuł z paryskiego czasopisma "Solidarność")..
20
Materiały przemycone
z Polski ...............................
30
40

30

31

33 33
34
Polemiki ..............................
35
Sprawozdanie finansowe
38
Lista internowanych ..........
39
Wolf Biermann
"Trzynasty Grudzień"
........
 
Biuletyn Informacyjny nr 5 z 21. marca 1982 roku
(Kliknij w miniaturę, aby otrzymać czytelny obraz.)
     
Miniatura2
Miniatura3
     
Miniatura4
Miniatura5
Miniatura6