Uwaga!
Zlinkowane artykuły
są podkreślone!
Biuletyn Informacyjny
nr 3. z  dn. 21.02.1982
r.
 
Spis treści ........................... 1
Wywiad ze Stefanem Bratkowskim ("Le Figaro")
"Partia popełniła samobójstwo polityczne"
..........................
1
I znowu polała się krew — relacja z ataku ZOMO na kopalnię "Wujek".2................ 2
Wywiad z prof. J.Kottem ........ 6
Co robić?............................. 8
Azyl polityczny, żeby się ustawić. .............................. 9
Kronika wydarzeń bieżących (PDF) .................................. 11
Film polski "Dreszcze" w Berlinie Zachodnim ............... 16
Lista internowanych .............. 16
I z niczego da się zrobić. (bibułę) ............................... 17
Wywiad ze Zb. Bujakiem ........ 18
Odezwa Zb. Bujaka, W.Kulerskiego i Z.Janasa ....... 20
Sprawozdanie finansowe. ....... 21

 

Biuletyn Informacyjny nr 3 z dn. 21.02.1982
(Kliknij w miniaturę, aby otrzymać czytelny obraz.)

BL.3.1.
Miniatura2
Miniatura3
Strona tytułowa Kronika wydarzeń Kronika wydarzeń 2
Miniatura4
Miniatura5
Miniatura6
Spis treści
Lista internowanych
Odezwa. Finanse.Impressum