Uwaga!
Zlinkowane artykuły
są podkreślone!
 Biuletyn Informacyjny
nr 2.
30.01.1982
Od Redakcji
1
Impressum .......................
Leszek Leśniak
Bez prawa powrotu(pdf)
- relacja z Warszawy berlińskiej uczenicy  ................
1-3
4
Relacja z Białołęki ............ 7
List do Lecha Wałęsy ....... 8
Szmuglowanie wiadomości z Polski ........ 9
Lista internowanych ........ 11
Akcje solidarnościowe naszego Komitetu ............ 13
Gdańscy stoczniowcy w Berlinie ............................ 14
Konferencja prasowa "Solidarności" .................. 14
Sprawa Uwe Trieschmanna 14
Meeting "Solidarność lebt" 15
Włodzimierz Nechamkis
W niemieckiej prasie ........

15
FELIETON  
KED
Czy WRON-a orła pokona?
18